Prima Arkitekt

Hestraviken hotell

ÅR

Pågående

UPPDRAG

Framtagning av skisser, bygglovshandlingar, bygghandlingar, förfrågningsunderlag, upphandling, byggprojketledning & inredning

PLATS

Hestra

UPPDRAGSGIVARE

Hestraviken

Hestraviken hotell